Å være en TilStede-Bedrift, handler om å delta på samfunnsdugnaden for de rundt oss som trenger det. I tillegg til å vise bedriftens solidaritet og samfunnsansvar, så vil et årlig økonomisk bidrag gå uavkortet til:

TilStedes arbeid for barn og unge, og ferieopplevelser til lavinntektsfamilier!

Med stor takknemlighet ønsker vi din bedrift med på laget! I 10 år har vi jobbet for å gi mennesker i nød og vanskelige livssituasjoner den hjelpen de trenger. Nå strekker vi hånden ut til næringslivet, og spør om et samarbeid for en av de aller mest sårbare gruppene. Vårt mål er å kunne gi alle familier med utfordringer og lave inntekter som TilStede er i kontakt med, gratis ferietilbud og positive opplevelser gjennom året. Med lokalt næringsliv med på laget, kan vi gi hjelpen som vi ønsker å gi og som barna og familiene trenger og fortjener! Blir dere med?

Med et frivillig beløp mellom kr. 15.000,- og 50.000,-, vil din arbeidsplass bli en TilStede-Bedrift for 2022/23. Vi vil blant annet markedsføre våre TilStede-bedrifter gjennom sosiale medier, på våre arrangementer og ovenfor hele vårt nettverk bestående av enkeltpersoner, det offentlige, frivillige organisasjoner og det private næringsliv. Dere vil også få materiell fra TilStede, som dere kan benytte for å vise bedriftens engasjement og samfunnsansvar.

Bli en TilStede-Bedrift eller få mer informasjon ved å sende en mail til post@tilstede.no!