Starte opp lokalt?

TilStedes administrasjon ligger i Grimstad, og er et felleskristent arbeid. Men lokale arbeid vil kunne startes opp over hele Norge, og kan fungere med utgangspunkt i en menighet/ kirke, eller som tverrkirkelig.A�essays custom

TilStede har utviklet en oppstartspakke, noe som gjA?r det veldig enkelt for deg A? starte opp ditt lokale TilStede-arbeid. Dette inneholder det du trenger for A? komme i gang, og inkluderer informasjon og materiell som bygger pA? vA?re erfaringer med arbeidet. Vi har siden oppstart i 2011 kommet frem til mange gode lA?sninger og hensiktsmessige mA?ter A? drive slikt frivillig hjelpearbeid pA?. Vi har lyst til A? dele disse erfaringene med dere som vurderer A? starte opp.A�essay writing help websites

Vi i TilStedes administrasjon vil ogsA? veilede og stA?tte dere som trenger det, i bA?de igangsetting og driften av arbeidet. Vi vil sA? langt det er mulig besA?ke deres lokale arbeid og delta pA? oppstartsmA?ter, og ogsA? veilede og stA?tte dere underveis. TilStedes administrasjon vil ogsA? kunne drive melde og mailsystemet, og finne frem til gode samarbeidsformer med det enkelte lokale arbeid.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, og for en hyggelig samtale om en eventuell oppstart av ditt lokale TilStede-arbeid!