TilStedes administrasjon ligger i Grimstad, og er et felleskristent arbeid. Men lokale arbeid vil kunne startes opp over hele Norge, og kan fungere med utgangspunkt i en menighet/ kirke, eller som tverrkirkelig.

TilStede har utviklet en oppstartspakke, noe som gjør det veldig enkelt for deg å starte opp ditt lokale TilStede-arbeid. Dette inneholder det du trenger for å komme i gang, og inkluderer informasjon og materiell som bygger på våre erfaringer med arbeidet. Vi har siden oppstart i 2011 kommet frem til mange gode løsninger og hensiktsmessige måter å drive slikt frivillig hjelpearbeid på. Vi har lyst til å dele disse erfaringene med dere som vurderer å starte opp.

Vi i TilStedes administrasjon vil også veilede og støtte dere som trenger det, i både igangsetting og driften av arbeidet. Vi vil så langt det er mulig besøke deres lokale arbeid og delta på oppstartsmøter, og også veilede og støtte dere underveis. TilStedes administrasjon vil også kunne drive melde og mailsystemet, og finne frem til gode samarbeidsformer med det enkelte lokale arbeid.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, og for en hyggelig samtale om en eventuell oppstart av ditt lokale TilStede-arbeid!