Støtt oss
TilStede har mer enn 10 års erfaring med godt samarbeid med lokalt næringsliv, ulike kirker og menigheter. Frivillighet og samfunnsdugnad er bærebjelken i arbeidet vårt, og vi er takknemlig for alle gode, små og store, bidrag! Frivillige på vår mail-liste dekker de fleste av hjelpebehovene gjennom året. Samtidig jobber TilStede med å utvikle nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Ulike prosjekter planlegges og er allerede igangsatt, rettet mot målgrupper som er særlig utsatt for utenforskap og stigmatisering.
TilStede baserer seg på frivillighet, og tilskudd fra ulike aktører og sponsorer er vi helt avhengige av for å nå de målene vi setter oss. Ønsker du å være med å bidra?
Gi en gave? Vårt kontonummer er: 3000.28.69213
Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon, og dersom du vil samarbeide med oss!