TilStede Ferie

- TilStede Ferie og Aktivitetstilbud
Et tilbud til alle våre TilStede-familier!


Gjennom TIlStede er vi i kontakt med mange familier, og mange av disse har ulike utfordringer i hverdagen. I 2021 opprettet vi TilStede Ferie, og på den måten ønsker vi å gi gode ferieopplevelser til våre TilStede-familier gjennom hele året.

I 2021 fikk vi vår egen campingvogn med spikertelt på fantastiske Moysand Familiecamping. Denne lånes ut gratis og gir massesvis av gode sommerferieminner til familier som både trenger og fortjener det. I tillegg jobber vi nå med å etablere gode tilbud og aktiviteter i feriene resten av året.

For mer informasjon, ta kontakt med Ragnhild på email: post@tilstede.no
Campingferie på Moysand Familiecamping: 1 ukes gratis ferietilbud til lavinntektsfamilier i TilStede-nettverket, gjennom hele sommersesongen. Vogn med spikertelt på fast plass, med 5 sengeplasser, komplett kjøkken/ stue og skjermet uteplass. Barna får kioskpenger, velkomstgaver og familien får dagspass til dyreparken. I tillegg sørger vi for matkasser og annet som familien måtte trenge 🌞

Aktivitetstilbud gjennom hele året: Vårt ønske er at våre TilStede-familier får tilbud om gode ferieopplevelser gjennom hele året. I julen arrangeres tur til Kilden Teater og konserthus i Kristiansand, med juleforestilling og noe ekstra til barna. I høst, vinter og påskeferie tilbys ulike aktiviteter som varierer, eksempelvis konserter, kinotilbud og opplevelsesparker.

Med stor støtte fra frivilligheten og det lokale næringslivet: TilStede har mer enn 10 års erfaring med godt samarbeid med lokalt næringsliv, ulike kirker og menigheter. Frivillighet og samfunnsdugnad er bærebjelken i arbeidet vårt, og vi er takknemlig for alle gode bidrag! Eksempelvis er Rasteplassen, Moysand Familiecamping, ulike butikker og bedrifter i Grimstad faste samarbeidspartnere.

Nye vogner 2022. Veien videre her kommer det mer info snart