- Sosialfaglig rådgivning - Et lavterskel tilbud

TilStede Rett er et gratis veiledningstilbud, med sosialfaglig rådgivning til de som måtte trenge det i Grimstad og omegn. I møte med det offentlige, eksempelvis NAV, kommune, helsetjenester, banken osv, kan det noen ganger være vanskelig å vite hvordan man skal orientere seg. Hvor er rett portal og rett knapp å trykke på, rett vei å gå, rett valg, rett person å kontakte, rett skjema, rett dør å gå inn? Om vi i tillegg har med oss språkutfordringer, egen helseproblematikk eller vanskelige erfaringer, så kan en støtteperson og veileder her utgjøre en forskjell. Bakgrunnen for navnet «TilStede Rett» er inspirert av et ønske om å hjelpe mennesker i rett retning. Vi i TilStede Rett ønsker å møte deg i den situasjonen du befinner deg, og bistå deg med gratis rådgivning basert på ditt behov.

Dersom vi ikke kan hjelpe deg med ditt konkrete behov, vil vi være behjelpelig med å henvise deg til rett plass for behovet ditt.

Noe for deg, eller ønsker du mer info? Ta kontakt på email: post@tilstede.no
eller på tlf: 938 555 77.
Målgruppen: Mennesker som befinner seg innenfor nettverket i Tilstede Norge.

Faglig forankring: Ved henvendelse til Tilstede Rett vil du bli satt i kontakt med en sosialfaglig veileder, med formell helse- og sosialfaglig kompetanse og erfaring fra arbeid innenfor det offentlige tjenestetilbudet i Norge.