TilStede Rett

- Juridisk rådgivning
Et gratis-tilbud til deg som er tilknyttet TilStede!


I møte med offentlige og private aktører kan det oppstå usikkerhet rundt hvilke rettigheter og plikter man har etter norsk lov. Tilstede Rett ønsker å møte deg i den situasjonen du befinner deg i, og bistå deg med gratis juridisk rådgivning og veiledning.

Om vi ikke kan hjelpe deg i din konkrete sak, vil vi være behjelpelige med å henvise til rett instans.

Noe for deg, eller ønsker du mer info? Ta kontakt på email: post@tilstede.no
Mål: Å bidra til en bedre rettssikkerhet for brukerne av tilbudet.

Målgruppen: Mennesker som befinner seg innenfor nettverket i Tilstede Norge.

Faglig forankring: Ved henvendelse til Tilstede Rett vil du bli satt i kontakt med Andreas. Han er jusstudent på siste året av en mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og har et ønske om å bruke kunnskapen sin til å hjelpe andre mennesker.