- Veien tilbake
Et ettervernstilbud til deg som vil etablere deg i Grimstad!


Vi vet hvor vanskelig det kan være å bryte gamle mønstre, og å begynne på nytt igjen! Selv om ønsket om en rusfri og lovlydig hverdag er der, kommer det ofte utfordringer på veien. Å få nye positive nettverk og aktiviteter inn i livet sitt, kan ha stor betydning.

Gjennom TilStede Link vil du kunne få kontakt med frivillige som vil gå noe av denne veien sammen med deg. Dere kan sammen sjekke ut ulike aktivitetstilbud eller fritidstilbud i kommunen, eller delta sammen på hverdagslige aktiviteter som å trene, gå turer sammen, friluftsliv eller cafebesøk. I tillegg vil TilStede Link arrangere egne aktuelle kurs- og aktivitetskvelder, og vi har et stort kontaktnettverk som kan bidra med ulik praktisk hjelp. Ønsket vårt er at dette vil lukke opp dører for deg inn i nye positive relasjoner, i en meningsfull hverdag.

Noe for deg, eller vil du ha mer info?

Ta kontakt med oss på email: grimstad@tilstede.no
eller ring oss på 938 555 77.
Mål: Gi deltakerne en link til samfunnet og positive nettverk og aktiviteter. Den frivillige vil her gå sammen med kandidaten og bidra til en sunn og god integrering i samfunnet og sosialt liv.

Målgruppen: Mennesker som, etter soning i fengsel eller rusbehandling, skal bosette seg i Grimstad. Tilbudet bygger på frivillighet, og tilbys til de som ønsker og er motiverte for en ny start uten kriminalitet og rus.

Frivillige: Dedikerte frivillige rekrutteres gjennom vårt frivillige register, og gjennom våre etablerte nettverk. Vi har et stort fokus på å ivareta våre frivillige, slik at de kan stå trygge og stabile i denne rollen over tid.

Helsefaglig forankring: En bred sammensatt prosjektgruppe, som inkluderer erfaringskompetanse og fagkompetanse. Med utgangspunkt i en recovery tankegang, settes søkelyset på psykososiale forhold som kan forbedre hverdagen til den enkelte deltaker.